top of page

Biz kimiz?

PHOTO-2024-02-23-11-06-45_edited.jpg

Soydan KEKEÇ

IMG_7590_edited.jpg

Fatma Ferda AKTÜRK ÖZ

IMG_7580_edited.jpg

Seda AKIN

IMG_4021_edited.png

İnci PEŞKİRCİOĞLU

PHOTO-2024-02-23-10-43-53_edited_edited.jpg

Mehtap AKÇALI

OAB YK Başkanı

OAB YK Başkan Yardımcısı

OAB YK Saymanı

OAB YK Yazmanı

OAB YK Etkinlik Yetkilisi

Biz kimiz?

2023 – 2024 Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri:
 

OAB YK Başkanı: Soydan KEKEÇ
OAB YK Başkan Yardımcısı:Fatma Ferda AKTÜRK ÖZ
OAB YK Saymanı: Seda AKIN
 
OAB YK Yazmanı: İnci PEŞKİRCiOĞLU
OAB YK : Mehtap AKÇALI

 

Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu (OAB) Görev ve Yetkilileri:


•    Okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle işbirliği yapmak.

•    Eğitimde kalite ve başarı için okulun stratejik plan çalışmalarına ve uygulamalarına destek olmak. 

•    Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlamak. 

•    Okul Yönetimi ile işbirliği yaparak, eğitim ve öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının değerlendirilmesine katkı sağlamak. 

•    Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak.

•    Okula yapılan ayni ve nakdi bağışları kabul ederek, kayıtlarını tutmak, sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek, şartlı bağışları amacına uygun olarak kullanmak. 


Hisar Okulları OAB YK Tedarikçi Sorumlulukları ve Yetkileri:


•    Taşımacıyı Tespit Komisyonu üyeliği ve yazmanlığı. 

•    Yemek Komitesi üyeliği ve yazmanlığı.

•    Okul Forma Komitesi sorumlusu ve imza yetkilisi. 

 

Okul Aile Birliği Yönetim Kurulunun Amacı:


•    Öncelikle okulumuza, OAB’nin organize ettiği etkinlikler, geziler ve sponsorlardan aldığı bağışlarla Hisar STK departmanı ile işbirliği yaparak yaşadığımız topluma, ihtiyaç sahibi öğrencilere ve okulumuzun ihtiyaçları doğrultusunda faydalı olmak.

•    Okulumuzun dünya çapında tanınan, başarılı bir okul olmasını desteklemek.

•    Okul ruhuna uygun çalışmalar ile öğrenci ve velilerin Hisar Ailesi’nin 
bir parçası olmasını sağlamak.

 

bottom of page